ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม (Smart Class) โรงเรียนราชินีบูรณะ
ความเป็นมา
หลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560
นักเรียนและครูที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ... ปี 2560
บรรยากาศการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม. 1 Smart Class ปี 2560
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของนักเรียน Smart Class ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2560 [อัลบั้ม 1] [อัลบั้ม 2] [อัลบั้ม 3]
ประชุมปฎิบัติการจัดทำเว็บไซต์
คณะกรรมการฯ ศึกษาดูงาน 2559
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ (Smart Class)
สงวนหญิง / โครงการสมาร์ทคลาสสงวนหญิง
โครงการสมาร์ทคลาสอนุกูลนารี
โครงการสมาร์ทคลาสเบญจมราชานุสรณ์
โครงการห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยความคิดริเริ่มของ
ท่านผู้อำนวยการ จิรพร สมบูรณ์วงศ์ ...


การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (Smart Class) ประจำปีการศึกษา 2560 [คลิกที่ภาพเพื่อขยาย]

+ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร นักเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Smart Class) ในวันนี้ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 จำนวน 138 คน / และมีนักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 จำนวน 46 คน +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Smart Class) : 4 มีนาคม 2560 (คลิก)

[คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Smart Class) : [คลิก]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : 5 มีนาคม 2560 (คลิก)

[คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : [คลิก]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา ไข่นาค (นักเรียนห้องเรียนสมาร์ทคลาส ม. 5/1) ที่ได้รับทุนเต็มไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560 -2561) ณ ประเทศบราซิล (ออกเดินทางไปร่วมโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

 
รายการเวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ เด็กหญิง จงกลรัตน์ นักเรียนสมาร์ทคลาส 2/1 ร่วมกับพี่ลักษณ์นารา
นักเรียนแผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส 5/7 โรงเรียนราชินีบูรณะ คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์มาครอง [คลิกชมภาพ]
โรงเรียนราชินีบูรณะ - เลขที่ 9 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

อัพเดตล่าสุด : 12 มกราคม 2561