สนุกกับภาษาญี่ปุ่น

(คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียงบทเรียน และคลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดแบบเรียน)

ผู้สอน (Instructors)
บทนำ (Introduction)

รู้จักสี่ฤดูของญี่ปุ่นผ่านกลอนไฮคุ

ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูหนาว

ภาพสำนวนที่มีอวัยวะของร่างกายเป็นส่วนประกอบ

หัว
หู
ตา
หน้า
จมูก
ฟัน
ปาก
คอ
บ่า
อก
หัวใจ
เอว, บั้นเอว
ท้อง
ก้น, บั้นท้าย
มือ
 
แขน
เท้า
ความรู้สึก, ..
ลิ้น
 

สำนวนต่างๆ

สำนวนที่ 1
สำนวนที่ 2
สำนวนที่ 3
สำนวนที่ 4
สำนวนที่ 5
สำนวนที่ 6
สำนวนที่ 7
สำนวนที่ 8
สำนวนที่ 9
สำนวนที่ 10
สำนวนที่ 11
สำนวนที่ 12
สำนวนที่ 13
สำนวนที่ 14
สำนวนที่ 15
สำนวนที่ 16
สำนวนที่ 17
สำนวนที่ 18
สำนวนที่ 19
สำนวนที่ 20
สำนวนที่ 21
สำนวนที่ 22
สำนวนที่ 23
สำนวนที่ 24
สำนวนที่ 25
สำนวนที่ 26
สำนวนที่ 27
สำนวนที่ 28
สำนวนที่ 29
สำนวนที่ 30

คำเลียนเสียงธรรมชาติและสภาพ

คำเลียนเสียงธรรมชาติ 1
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 2
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 3
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 4
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 5
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 6
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 7
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 8
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 9
คำเลียนเสียงธรรมชาติ 10

เพลินเสียงหลากหลายแบบญี่ปุ่น

เพลินเสียงหลากหลาย 1
เพลินเสียงหลากหลาย 2
เพลินเสียงหลากหลาย 3
เพลินเสียงหลากหลาย 4
เพลินเสียงหลากหลาย 5

NHK WORLD Thai