ญี่ปุ่นที่รัก [Japan, My Love]

ตัวละครใน "ญี่ปุ่นที่รัก"

เลโอ
มิคะ
อะคิ
อ. มะซะคิ
ภรรยา อ. มะซะคิ
อ. โอะโนะ
พนักงานเสิร์ฟ
พนักงานเสิร์ฟ
มะริโอะ
มิน
คนขับรถแท็กซี่
คนที่เดินไปมา
คนที่เดินไปมา
หมอ
พนักงานร้าน

ตัวอย่างภาพประกอบบทเรียน

         
         

บทเรียน
(คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียงบทเรียน / คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ / และคลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดแบบเรียน)

บทเรียนที่ 1 : ที่สนามบินนาริตะ (1)
บทเรียนที่ 2 : ที่สนามบินนาริตะ (2)
บทเรียนที่ 3 : ที่สนามบินนาริตะ (3)
บทเรียนที่ 4 : ที่สนามบินนาริตะ (4)
บทเรียนที่ 5 : บนรถบัสลีมูซีน (1)
บทเรียนที่ 6 : บนรถบัสลีมูซีน (2)
บทเรียนที่ 7 : อยากจะพบกันอีก (1)
บทเรียนที่ 8 : อยากจะพบกันอีก (2)
บทเรียนที่ 9 : อยากจะพบกันอีก (3)
บทเรียนที่ 10 : บนรถแท็กซี่ (1)
บทเรียนที่ 11 : บนรถแท็กซี่ (2)
บทเรียนที่ 12 : บนรถแท็กซี่ (3)
บทเรียนที่ 13 : มาถึงบ้าน (1)
บทเรียนที่ 14 : มาถึงบ้าน (2)
บทเรียนที่ 15 : มาถึงบ้าน (3)
บทเรียนที่ 16 : มาถึงบ้าน (4)
บทเรียนที่ 17 : อาหารเช้า (1)
บทเรียนที่ 18 : อาหารเช้า (2)
บทเรียนที่ 19 : อาหารเช้า (3)
บทเรียนที่ 20 : ไปฝึกซ้อม (1)
บทเรียนที่ 21 : ไปฝึกซ้อม (2)
บทเรียนที่ 22 : ไปฝึกซ้อม (3)
บทเรียนที่ 23 : ไปฝึกซ้อม (4)
บทเรียนที่ 24 : ไปฝึกซ้อม (5)
บทเรียนที่ 25 : ไปฝึกซ้อม (6)
บทเรียนที่ 26 : ไปฝึกซ้อม (7)
บทเรียนที่ 27 : หลังจากการฝึกซ้อม (1)
บทเรียนที่ 28 : หลังจากการฝึกซ้อม (2)
บทเรียนที่ 29 : ที่ร้านอาหาร (1)
บทเรียนที่ 30 : ที่ร้านอาหาร (2)
บทเรียนที่ 31 : ที่ร้านอาหาร (3)
บทเรียนที่ 32 : ที่ร้านอาหาร (4)
บทเรียนที่ 33 : ที่ร้านอาหาร (5)
บทเรียนที่ 34 : ที่ร้านอาหาร (6)
บทเรียนที่ 35 : ที่ร้านอาหาร (7)
บทเรียนที่ 36 : หลงทาง (1)
บทเรียนที่ 37 : หลงทาง (2)
บทเรียนที่ 38 : หลงทาง (3)
บทเรียนที่ 39 : หลงทาง (4)
บทเรียนที่ 40 : หลงทาง (5)
บทเรียนที่ 41 : ใช้โทรศัพท์สาธารณะ (1)
บทเรียนที่ 42 : ใช้โทรศัพท์สาธารณะ (2)
บทเรียนที่ 43 : เชิญไปงานเลี้ยง (1)
บทเรียนที่ 44 : เชิญไปงานเลี้ยง (2)
บทเรียนที่ 45 : เชิญไปงานเลี้ยง (3)
บทเรียนที่ 46 : เชิญไปงานเลี้ยง (4)
บทเรียนที่ 47 : งานเลี้ยงวันเกิด (1)
บทเรียนที่ 48 : งานเลี้ยงวันเกิด (2)
บทเรียนที่ 49 : งานเลี้ยงวันเกิด (3)
บทเรียนที่ 50 : งานเลี้ยงวันเกิด (4)
บทเรียนที่ 51 : งานเลี้ยงวันเกิด (5)
บทเรียนที่ 52 : งานเลี้ยงวันเกิด (6)
บทเรียนที่ 53 : ที่สำนักฝึกไอคิโด (1)
บทเรียนที่ 54 : ที่สำนักฝึกไอคิโด (2)
บทเรียนที่ 55 : ที่สำนักฝึกไอคิโด (3)
บทเรียนที่ 56 : ที่สำนักฝึกไอคิโด (4)
บทเรียนที่ 57 : ที่สำนักฝึกไอคิโด (5)
บทเรียนที่ 58 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (1)
บทเรียนที่ 59 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (2)
บทเรียนที่ 60 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (3)
บทเรียนที่ 61 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (4)
บทเรียนที่ 62 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (5)
บทเรียนที่ 63 : มาเที่ยวที่คะมะมุระ (6)
บทเรียนที่ 64 : มีอาการไข้ (1)
บทเรียนที่ 65 : มีอาการไข้ (2)
บทเรียนที่ 66 : มีอาการไข้ (3)
บทเรียนที่ 67 : มีอาการไข้ (4)
บทเรียนที่ 68 : มีอาการไข้ (5)
บทเรียนที่ 69 : ที่โรงพยาบาล (1)
บทเรียนที่ 70 : ที่โรงพยาบาล (2)
บทเรียนที่ 71 : ที่โรงพยาบาล (3)
บทเรียนที่ 72 : ที่โรงพยาบาล (4)
บทเรียนที่ 73 : ที่โรงพยาบาล (5)
บทเรียนที่ 74 : ที่โรงพยาบาล (6)
บทเรียนที่ 75 : ที่โรงพยาบาล (7)
บทเรียนที่ 76 : ที่โรงพยาบาล (8)
บทเรียนที่ 77 : วันสอบเลื่อนขั้นสายไอคิโด (1)
บทเรียนที่ 78 : วันสอบเลื่อนขั้นสายไอคิโด (2)
บทเรียนที่ 79 : ซื้อของฝาก (1)
บทเรียนที่ 80 : ซื้อของฝาก (2)
บทเรียนที่ 81 : ซื้อของฝาก (3)
บทเรียนที่ 82 : ซื้อของฝาก (4)
บทเรียนที่ 83 : ซื้อของฝาก (5)
บทเรียนที่ 84 : ซื้อของฝาก (6)
บทเรียนที่ 85 : ซื้อของฝาก (7)
บทเรียนที่ 86 : ซื้อของฝาก (8)
บทเรียนที่ 87 : ซื้อของฝาก (9)
บทเรียนที่ 88 : ซื้อของฝาก (10)
บทเรียนที่ 89 : ซื้อของฝาก (11)
บทเรียนที่ 90 : ซื้อของฝาก (12)
บทเรียนที่ 91 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (1)
บทเรียนที่ 92 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (2)
บทเรียนที่ 93 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (3)
บทเรียนที่ 94 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (4)
บทเรียนที่ 95 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (5)
บทเรียนที่ 96 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (6)
บทเรียนที่ 97 : ลาก่อนประเทศญี่ปุ่น (7)
บทเรียนที่ 98 : ออกจากสนามบินนาริตะ (1)
บทเรียนที่ 99 : ออกจากสนามบินนาริตะ (2)
บทเรียนที่ 100 : ออกจากสนามบินนาริตะ (3)

NHK WORLD Thai